PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Infectieuze endocarditis: diagnose en behandeling
Author(s): VAN DER MIEREN G, HILL E, HERREGODS MC, PEETERMANS WE, VERHAEGEN J, FLAMENG W, HERIJGERS P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 19   Date: 2005   
Pages: 1317-1327
DOI: 10.2143/TVG.61.19.5002281

Abstract :
Door de ontwikkeling van aangepaste behandelingen is infectieuze endocarditis in de voorbije 60 jaar geëvolueerd van een fatale naar een behandelbare aandoening. De mortaliteit blijft echter hoog (ongeveer 20%) en de incidentie neemt toe (tussen 1,8 en 7 per 100 000 per jaar). De diagnose wordt dikwijls pas laat gesteld, vaak bij een verwikkeling zoals hartfalen of arteriële embolisatie, wat de behandeling bemoeilijkt en restletsels nalaat.
In geval van koorts en algemene malaise moet men bij voorbeschikte patiënten steeds bedacht zijn op endocarditis. Door het toepassen van de Duke-criteria kan men patiënten indelen in diagnostische categorieën en sneller tot een diagnose komen. Klinisch onderzoek, bloedkweken en echocardiografie staan centraal in de diagnose. De aanpak van endocarditis vereist multidisciplinaire benadering, zeker bij verwikkelde gevallen.
In deze bijdrage willen we een overzicht geven van de diagnosestelling en de behandeling zoals begin 2005 gehanteerd in de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Deze zijn gebaseerd op internationale richtlijnen, publicaties, en eigen ervaring.

Infectious endocarditis: diagnosis and therapy
The formerly fatal diagnosis of infectious endocarditis has been converted to a curable disease because of the development of a specific therapy in the past 60 years. Its mortality is still high (about 20%) and the incidence (between 1,8 and 7% / 100 000/ year) is increasing, because of the ageing of the population and the increase of invasive therapies. Diagnosis is frequently made in a late stage, for example in the case of congestive heart failure or arterial emboli. Therapy is then more complex with a lower possibility of a restitutio ad integrum. Prevention and early detection are very important. Prevention is performed by a good dental hygiene and optimal wound and foot care. Antimicrobial prophylaxis is necessary for diagnostic and therapeutic interventions, likely to produce bacteraemia (see references 1-3).
The diagnosis of infectious endocarditis should be considered in patients at increased risk with malaise and fever. Patients can be classified into diagnostic categories by applying the well-defined Duke-criteria. Clinical examination, blood cultures and echocardiography are the cornerstone of the diagnosis.
A multidisciplinary approach is necessary for the treatment of endocarditis, especially in complicated cases.
In this article, overview is presented of the diagnostic approach and treatment, as performed in the University Hospitals of Leuven, and based on international guidelines (European Society of Cardiology, American Heart Association, British Society for Antimicrobial Chemotherapy, The British infection Society, published reports, and our local experience (1-7).

download article
3.235.75.174.