this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Geloof in de familie
Subtitle: Een intergeneratief perspectief
Author(s): ELSHOF, Toke
Journal: Tijdschrift voor Theologie
Volume: 55    Issue: 3   Date: 2015   
Pages: 251-269
DOI: 10.2143/TVT.55.3.3197441

Abstract :
De Bijzondere Bisschoppensynode over het gezin in 2014 en de Gewone Bisschoppensynode in het najaar van 2015 hebben de kerkelijke en theologische aandacht voor het huiselijke leven geïntensiveerd. De vragenlijsten waarmee de bisschoppen de pastorale teams benaderden om de pastorale praktijk rondom gezin en relaties in kaart te brengen, hebben in diverse parochies de dialoog aangewakkerd. Dat gebeurde binnen deze teams en met parochianen, al dan niet in de vorm van een parochiebreed gesprek over kerkelijke betrokkenheid bij het gezinsleven. Ook vanuit katholieke organisaties zijn mensen opgeroepen om mee te praten over relationele kwesties en de rol van geloof en kerk daarin. Binnen de kerkelijke en theologische bezinning tekent zich echter een spanningsveld af. Aan de ene kant leeft de sterke overtuiging dat kerkelijke en theologische inzichten zo uitgewerkt kunnen worden dat ze mensen behulpzaam kunnen zijn bij een goede vormgeving van hun relationele leven. Deze inzichten kunnen dus een positieve doorwerking hebben en bijdragen aan het heil van mens en wereld. We worden dan ook uitgenodigd om ‘met een echt spiritueel onderscheidingsvermogen de voorgestelde ideeën te laten rijpen en concrete oplossingen te vinden voor de talrijke moeilijkheden en de ontelbare uitdagingen die de gezinnen het hoofd moeten bieden’. Anderzijds realiseren kerk en theologie zich maar al te goed dat niet alleen de samenleving maar zelfs kerkbetrokken katholieken zich niet altijd veel kunnen voorstellen bij het heilzame karakter van kerkelijke en theologische bemoeienis. Er blijkt zelfs sprake te zijn van huiver.This article derives from a research into the development of religiosity within three generations of Roman-Catholic families. It relates the subject of faith in family life to two domains of research: the domestic area and the religious area. It clarifies that within both domains, generational and ecclesiastical patterns play an important role. Concerning the domestic domain, an increase of the affective meaning of family ties is noticeable: these ties become crucial in the need for warmth, nurturing, love and acceptance. Against the background of the ongoing isolation of the nuclear family in postmodern society, relationships of love and marriage become more brittle and fragile, which contributes to the significance of family ties. Concerning the religious area, the article describes a transformed significance of Catholicism, which originates from post-modern society as well. The opportunity and the duty to construct one’s personal life generate mainly fluid and temporal relations, resulting in a longing for an inspired and sheltering community. This causes a transformed significance of traditional religion. The religious-ritual framework and the religious-cultural value-orientation help people to deal with the heights and depths of their personal and social lives and enable them to partake in a collective, a ‘we’. This supports the argument of an ongoing significance of Catholicism, not only for personal life but for social life as well. The article explores the both critical and involved stance on Catholicism, adopted by affiliated and unaffiliated Catholics. It argues that such a stance reveals an unresolved catholic past as well as an ongoing longing for an inspired and inspiring Catholicism.

Download article


3.238.204.31.