this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Kloostertijd
Subtitle: Over het monastieke leven van de flexibele mens
Author(s): QUARTIER, Thomas
Journal: Tijdschrift voor Theologie
Volume: 55    Issue: 1   Date: 2015   
Pages: 18-36
DOI: 10.2143/TVT.55.1.3197425

Abstract :
Toen de Duitse theoloog Johann Baptist Metz in 1977 de ‘tijd van de ordes’ probeerde in te luiden, ging het hem niet in eerste instantie om een revival van het religieuze leven en ook niet om het uiteenzetten van een marketingstrategie. In zijn theologisch denken zag hij de omgang met de tijd in de kloosterlijke wereld als een bron van openbaring. Juist in een maatschappij waarin een zinvolle beleving van de tijd niet meer vanzelfsprekend was, kon de tijd van de ordes wel eens gekomen zijn, een vorm van tijd waarin de cycli van de dag, de week en het jaar steeds minder bewust ervaren worden. Daarbij is de horizon van de tijd van groot belang en betreft het een tijd die niet in projecten af te bakenen is maar per definitie een open einde heeft. Op deze wijze wordt in veel spirituele tradities de omgang met de tijd gekoesterd.This article discusses the phenomenon of monastic time in current society from a theological perspective. It uses an interdisciplinary approach, integrating monastic studies, spirituality studies and ritual studies. The first part examines the way modern life is structured with regards to time, and what monastic time would have to offer to this. Is it no more than an otherworldly phenomenon that at best has some curiosity value? Or is it a vital signal, and is now the time for monastic time (J.B. Metz)? A first step examines monastic life and how it structures time by balancing the pillars of monastic life: prayer, reading and work (A). However, this structure will only do justice to the monastic charisma if its meaning is open. That is why the next step examines the eschatologically open character of monastic time. The second part focuses on the question how people can experience this monastic time (B). The concept of contemplation is central to this. Contemplative life first of all means a constant inward orientation: the way towards the inner self, for which the monastery offers a context. But equally important is the outward focus, as can be seen in the work the monks do: the balance between the inner self and the outward focus is contemplative and provides for a structured and meaningful experience of time. Finally, the third part of this article explores the context of modern society (C). On the one hand, monastic time could be regarded as a counterpoint to modern society with its fading structuring of time, particularly at the turning points in life. On the other hand, modern culture could also be regarded as a fertile ground for a rediscovery of monastic time: the increased flexibility of life requires a spiritual experience and a theological interpretation. This article concludes by proposing that a theological exploration of the phenomenon of monastic time offers interesting leads, both for life in and outside the monastery, which do require further reflection and research.

Download article