PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Vanuit principes of vanuit zorg?
Subtitle: Over de vraag om het taboe rond abortus te doorbreken
Author(s): RUYTJENS, Katrien
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 26    Issue: 4   Date: december 2016   
Pages: 374-383
DOI: 10.2143/EPN.26.4.3191683

Abstract :
Katrien Ruytjens maakt in haar bespreking van het taboe een onderscheid tussen ‘datgene wat ongeoorloofd is’ en ‘datgene dat niet gezegd mag worden’. Vooral dat tweede aspect is voor het taboe op abortus van belang, en het is verhelderend wanneer we dit in een zorgethisch kader beschouwen. In dat paradigma zijn het niet direct de rationele afwegingen die ons handelen bepalen, maar heeft ons handelen maar zin in een netwerk van relaties. Die persoonlijke relaties vragen ons bijvoorbeeld soms om over bepaalde zaken te zwijgen. Zoals we in het geval van euthanasie gezien hebben kunnen bepaalde taboes zich echter ook ontwikkelen en kan meer openheid omtrent bepaalde thema’s juist een enorme opluchting betekenen. Maatschappelijk gezien lijkt het taboe op abortus op beleidsniveau al opgeheven, maar in de objectieve benadering ervan schuilt ook een nieuwe bemeesteringsdrang. Belangrijk blijft het om de spanningen rondom een zwangerschapskeuze ook in zijn complexe en soms chaotische persoonlijke realiteit te blijven beluisteren. Uiteindelijk biedt een centrum als Fara hier de ruimte voor.

download article
35.172.217.40.