PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Jaarverslag 2015
Author(s): CAJOT, José , RENARD, Étienne
Journal: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie
Bulletin de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie

Volume: 88    Date: 2016   
Pages: 9-20
DOI: 10.2143/TD.88.0.3188829

Abstract :
not available

download article
3.233.221.149.