this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: De grenzen van 'transitional justice'
Subtitle: Jean Améry en Johan Degenaar over de spanning tussen voortbestaan en rechtvaardigheid
Author(s): DE WIT, Theo W.A.
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 26    Issue: 2   Date: juni 2016   
Pages: 91-103
DOI: 10.2143/EPN.26.2.3159674

Abstract :
De Oostenrijker Jean Améry en de Zuid-Afrikaan Johan Degenaar vertegenwoordigen twee dissidente filosofische stemmen in respectievelijk de Bondsrepubliek van na de heerschappij van het nationaalsocialisme en Zuid-Afrika tijdens en na het Apartheidsregime. Op enkele centrale punten tonen hun reflecties over de politieke keuzes van hun land verwantschap. Beiden verzetten zich tegen de voorrang van het (quasi-)natuurlijke voortbestaan van hun natie boven de gerechtigheid. En in beide gevallen blijft dit verzet goeddeels vergeefs, zodat de bewuste, kritische herinnering aan het verleden, de ‘anamnetische rede’, relevant blijft. De bijdrage sluit af met een voorbeeld van de vruchtbaarheid van deze aandacht voor de ‘herkomst’ naast de zorg voor de toekomst, vooral in landen met een verleden van grootschalig onrecht die op zoek zijn naar transitional justice.

Download article