PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Bracht 'groeve', voornamelijk 'steengroeve'
Author(s): VAN DURME, Luc
Journal: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie
Bulletin de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie

Volume: 87    Issue:   Date: 2015   
Pages: 169-188
DOI: 10.2143/TD.87.0.3112862

Abstract :
not available

download article
3.235.45.196.