PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Informatisation du Französisches Etymologisches Wörterbuch
Author(s): RENDERS, Pascale
Journal: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie
Bulletin de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie

Volume: 87    Issue:   Date: 2015   
Pages: 151-157
DOI: 10.2143/TD.87.0.3112860

Abstract :
not available

download article
3.235.45.196.