this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Een verleden om te herinneren, een verleden om te vergeten
Author(s): SCHLINK, Bernhard
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 24    Issue: 4   Date: december 2014   
Pages: 291-306
DOI: 10.2143/EPN.24.4.3062192

Abstract :
Bernhard Schlink reflecteert in deze tekst op de vraag of er morele gronden zijn op basis waarvan we verplicht zijn ons het verleden te gedenken. Hij put hiervoor onvermijdelijk uit de Duitse naoorlogse situatie, maar vindt de gebruikelijke oproep om te herinneren, opdat we het verleden niet zouden herhalen, weinig overtuigend. In de therapeutische sfeer vindt men dan weer tegenstrijdige aanbevelingen om zich te verzoenen met het verleden door het te herinneren, of om het verleden juist achter zich te laten en in het hier en nu te leven. Een moreel gebod lijkt hier niet direct uit af te leiden, niet als het om individuen gaat, noch als het om collectieven gaat. Schlink volgt zelf een ander spoor en brengt de herinnering van het verleden in verband met betekenisvolle relaties die we met elkaar aangaan. Een relatie met diepgang vereist nu eenmaal dat we ons interesseren in elkaars verleden en een gedeeld verleden niet loochenen. Ook hier valt echter geen dure plicht om te herinneren uit af te leiden.

Download article