PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De technologische singulariteit
Subtitle: Of: wanneer kunnen computers zelfstandig denken?
Author(s): DUTRÉ, Philip
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 24    Issue: 3   Date: september 2014   
Pages: 244-261
DOI: 10.2143/EPN.24.3.3044859

Abstract :
Bij de steeds sneller lijken technologische evolutie kan een aantal vragen gesteld of bedenkingen opgeworpen worden: Is het effectief zó dat de technologie zich steeds sneller en sneller ontwikkeld? Kan men spreken van ‘intelligent gedrag’ in de context van machines? Is het mogelijk dat machines ook andere typisch menselijke kenmerken, zoals zelfbewustzijn of emoties, gaan vertonen? Philip Dutré gaat niet alleen in op de exponentieel gegroeide rekencapaciteit van computers, maar zet ook op begrijpelijke wijze uiteen op welke manier de software een cruciale rol speelt om deze capaciteit ook in zelflerende processen aan te wenden. Er wordt ingegaan op de exploratie door middel van zoekbomen, genetische algoritmes en mogelijke toekomstscenario’s.

download article
3.226.245.48.