PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Lezende hersenen, digitale hersenen en algemene organologie
Author(s): STIEGLER, Bernard
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 24    Issue: 3   Date: september 2014   
Pages: 215-229
DOI: 10.2143/EPN.24.3.3044857

Abstract :
Bernard Stiegler plaatst in deze bijdrage een nieuwe wetenschap, de ‘algemene organologie’, in het hart van de wetenschappen gemanoeuvreerd. Het gaat in deze organologie om een unificerend paradigma dat alle aspecten van de menselijke ontwikkeling en de verschillende kennis die rond aspecten van die ontwikkeling is ontstaan kan samenbrengen en zo tot werkelijke interdisciplinariteit kan leiden. Stiegler geeft met zijn uiteenzetting over onze ‘lezende hersenen’, waarin vanuit de Franse wijsgerige traditie (Derrida, Canguilhem, Simondon) de ambivalentie van de techniek wordt gethematiseerd, alvast een stimulerende aanzet. In de nieuwe organologie moet de ‘farmacologische vraag’, zoals Stiegler dat noemt, alvast centraal staan. Met de nieuwe mogelijkheden die de mens dankzij de techniek wint, verliest hij er oude, dat is onvermijdelijk. Dit verlies van kennis is misschien onvermijdelijk, maar we kunnen dat niet alleen als Darwinistische aanpassing aan onze nieuwe, zelfgecreëerde omgeving zien. Met de overgang van een alfabetisch schrift naar een digitaal schrift gaan er wellicht ook ‘capabilities’ verloren die juist wezenlijk zijn voor ons overleven.

download article
3.226.245.48.