PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Schulden hebben is geen onschuldige zaak
Author(s): DE VRIES, Jurn
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 22    Issue: 4   Date: december 2012   
Pages: 306-328
DOI: 10.2143/EPN.22.4.2957960

Abstract :
De huidige financiële crisis confronteert ons ermee dat de beroepsmatige omgang met geld uit ethisch oogpunt beslist geen neutrale zaak is. Aandacht hiervoor vanuit de ethiek is dan ook op zijn plaats. Een belangrijke rol in deze crisis speelt de overkreditering. Daarom wil ik in dit artikel daar speciale aandacht aan schenken. Ik wil onderzoeken wat er vanuit de theologische ethiek te zeggen valt over het maken en hebben van schulden en welke ethische overwegingen naast de financiële daarbij een rol behoren te spelen.

download article
3.235.45.196.