PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Kompastoponymie in de Zuidelijke Nederlanden tijdens het ancien régime
Author(s): RAMANDT, Andy , VANNIEUWENHUYZE, Bram
Journal: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie
Bulletin de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie

Volume: 84    Date: 2012   
Pages: 185-240
DOI: 10.2143/TD.84.0.2189632

Abstract :
not available

download article (open access)

3.226.248.180.