PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Jaarverslag 2011
Author(s): CAJOT, José , WILLEMS, Martine
Journal: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie
Bulletin de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie

Volume: 84    Date: 2012   
Pages: 9-19
DOI: 10.2143/TD.84.0.2189621

Abstract :
not available

download article (open access)

3.80.6.131.