this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Het middeleeuwse Arabische en Joodse denken
Subtitle: Een vernieuwde aandacht
Author(s): JANSSENS, Jules
Journal: Tijdschrift voor Filosofie
Volume: 74    Issue: 1   Date: 2012   
Pages: 129-144
DOI: 10.2143/TVF.74.1.2152715

Abstract :
not available

Download article