PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Small is stupid
Author(s): BREEUR, Roland
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 21    Issue: 3   Date: september 2011   
Pages: 327-349
DOI: 10.2143/EPN.21.3.2131140

Abstract :
Ik heb, sinds het schrijven van wat toen nog een ‘licentiaatsthesis’ heette, niet de gewoonte om een tekst voor te leggen of te publiceren alvorens het milde nihil obstat van Arnold Burms te hebben ontvangen. Maar in dit geval werd het moeilijk. Ik heb het probleem stiekem proberen te omzeilen door met hem in alle onschuld over de inhoud van wat volgt te praten (iets wat ik sowieso geregeld deed, en nog zal doen in het kader van mijn colleges). Ik hoef niet te zeggen dat het boeiende gesprekken waren. De inhoud van wat volgt is daar slechts een sterk gecondenseerde weergave van – in miniatuur.

download article
3.235.172.213.