this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Wat is er mis met genetisch 'enhancement' in de sport?
Author(s): MCNAMEE, Michael
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 20    Issue: 4   Date: december 2010   
Pages: 340-353
DOI: 10.2143/EPN.20.4.2061183

Abstract :
De laatste jaren is er heel wat inkt gevloeid over het genetisch verbeteren van het prestatievermogen van atleten, de zogenaamde genetic enhancement in de sport. Wat dit onderwerp betreft, is het geen gemakkelijke opgave feiten en fantasie uit elkaar te houden. Populairwetenschappelijke artikels vertonen inderdaad de eigenaardigheid dat ze bevindingen van recent wetenschappelijk onderzoek op een zodanige manier naar toekomstmogelijkheden extrapoleren dat bepaalde ernstige wetenschappers ervan gaan blozen. Maar de moeilijkheid is ook gedeeltelijk te wijten aan het fenomeen van de zogenaamde gene-talk: het feit dat hoe meer journalisten en wetenschappers het met gezag en met de nodige opwinding over het ‘verbeteren’ van onze genen hebben, des te meer beginnen die ideeën een eigen leven te leiden – een leven dat wel degelijk reële consequenties heeft op het gebied van media-aandacht, ontwikkeling van het beleid ter zake en reclame voor de mogelijkheden. Omdat ik zelf geen hoge pet op heb van de technologische utopieën zoals ze door die auteurs aan de man gebracht worden, of van de manier waarop ze wetenschappelijke bevindingen voorstellen, wil ik hier een betoog houden tegen de futuristische mogelijkheden van genetisch enhancement in de sport. Ik wil hierbij aantonen dat veel van de argumenten – die ofwel constructies zijn ofwel redeneringen waarvan de uitkomst al op voorhand vaststaat – de toets van de kritiek niet kunnen weerstaan.

Download article