PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Identiteiten in conflict
Subtitle: Meesters en slaven
Author(s): NUSSEIBEH, Sari
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 20    Issue: 1   Date: maart 2010   
Pages: 4-20
DOI: 10.2143/EPN.20.1.2046999

Abstract :
In de lente van 2009 ontving prof. Sari Nusseibeh, Palestijns filosoof en universiteitsrector, een eredoctoraat van de K.U.Leuven en UCL omwille van zijn standpunten over vrede en dialoog in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Bij deze gelegenheid sprak prof. Nusseibeh ook de tweejaarlijkse Multatuli-lezing uit, die steeds betrekking heeft op de uitdagingen voor de multiculturele samenlevingen van de toekomst. In zijn lezing, die hier integraal wordt weergegeven, wees prof. Nusseibeh op de complexiteit van identiteiten: mensen maken deel uit van diverse groepen en nemen meerdere rollen op. Nusseibeh is ervan overtuigd dat geweld geen uitkomst biedt. Hij gelooft dat mensen hun identiteitsbeleving zelf in de hand kunnen houden, in plaats van zich willoos te laten meedrijven door emoties van angst, haat en ressentiment. Op deze manier kunnen ze zoeken naar constructieve oplossingen voor reële problemen.

download article
3.239.51.78.