this issue
next article in this issue

Document Details :

Title: De openingsstructuur van Middelnederlandse teksten
Author(s): SONNEMANS, G.H.P.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 32    Issue: 4   Date: 1990   
Pages: 231-260
DOI: 10.2143/SDL.32.4.2005821

Abstract :
Van het belang van het proloogonderzoek voor de kennis van de Middelnederlandse teksten is men tegenwoordig wel overtuigd. Over het wezen van de proloog is echter nog maar weinig gereflecteerd. Het onderzoek heeft zich totnutoe voornamelijk gericht op wat de middeleeuwse literair-theoretische tractaten over dit onderwerp te melden hebben, maar recent onderzoek heeft aangetoond dat deze benadering geen bruikbare resultaten oplevert. Het is daarom noodzakelijk de proloog als literaire entiteit vanuit andere invalshoeken te onderzoeken.

Download article


34.204.174.110.