this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Nogmaals de datering van de Bliscapen van Maria
Author(s): STEIN, R.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 33    Issue: 1-2   Date: 1991   
Pages: 73-78
DOI: 10.2143/SDL.33.1.2005816

Abstract :
Vanaf het midden van de vijftiende eeuw werden in Brussel de zogenaamde Bliscapen van Maria opgevoerd: zeven verschillende toneelstukken die de hoogtepunten in het leven van Maria belichten. Jaarlijks moest beurtelings één van deze toneelstukken worden opgevoerd op de dag van de Ommegang: de zondag voor Pinksteren. De globale inhoud van de zeven Bliscapen is ons bekend, maar alleen de Eerste en de Sevenste Bliscap zijn handschriftelijk overgeleverd.

Download article