this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: De fictionaliteit van Het land van herkomst
Author(s): VAN OUDVORST, A.F.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 33    Issue: 1-2   Date: 1991   
Pages: 25-37
DOI: 10.2143/SDL.33.1.2005812

Abstract :
Eind 1989 verraste Uitgeverij G.A. van Oorschot de aficionado's van E. du Perron met een geannoteerde uitgave van diens meesterwerk. De aantekeningen zijn van de auteur zelf. Ze komen uit het z.g. Greshoff-exemplaar, dat door de huidige bezitter, de P.H. Dubois, ter beschikking werd gesteld. Du Perron liet een exemplaar van de eerste druk van zijn roman doorschieten met blanco pagina's die hij ten behoeve van zijn vrien Jan Greshoff van kanttekeningen voorzag. Daaruit weten we b.v. wie model stonden voor welke personages, welke feiten de auteur 'uit het leven greep' en wat hij arrangeerde of verzon, hetzij door samenvoeging, hetzij door weglating van bepaalde elementen.

Download article