this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Structuur en functie in 'De Croton' van Jos Vandeloo
Author(s): FARNER, G.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 33    Issue: 3   Date: 1991   
Pages: 193-200
DOI: 10.2143/SDL.33.3.2005808

Abstract :
De literaire kunstgrepen die Genette heeft gesystematiseerd, beïnvloeden op een belangrijke wijze de informatieve functie van het epische werk doordat ze zowel de manier beïnvloeden waarop het de lezer bereikt, als -kwantitatief en kwalitatief- de inhoud die aan de lezer wordt overgebracht. Om dit samenspel van structuur en functie nader te belichten, zal ik de praktische bruikbaarheid van Genettes termen toetsen aan de novelle 'De croton' van Jos Vandeloo, een novelle die mijns insziens literaire belangstelling verdient en die tegelijk een interessant studieterrein kan zijn voor narratologen.

Download article


34.239.147.7.