PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Centrum voor Ethiek - Universiteit Antwerpen
Author(s):
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 15    Issue: 4   Date: december 2005   
Pages: 331-333
DOI: 10.2143/EPN.15.4.2004572

Abstract :
Het Centrum voor Ethiek legt zich toe op twee complementaire onderzoeksdomeinen: dat van de toegepaste en dat van de algemene ethiek. Het eerste onderzoek is interdisciplinair en heeft betrekking op concrete domeinen zoals zakenethiek, financiële ethiek, ontwikkelingsproblematiek, globalisering, ethiek van de gezondheidszorg, recht en democratie, techniek, spiritualiteit en media. In het tweede onderzoek staan de grondslagen van de ethiek centraal: de studie van belangrijke ethische stromingen en denkers, de eigenheid van de ethische ervaring, uitgangspunten en grenzen van een morele psychologie, de verhouding tussen algemene en toegepaste of professionele ethiek, de verhouding ethiek/esthetiek, ethiek/politiek, ethiek/spiritualiteit...

download article
3.235.172.213.