PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Nihilistische caritas in de zorg
Author(s): MEGANCK, Erik
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 15    Issue: 4   Date: december 2005   
Pages: 298-314
DOI: 10.2143/EPN.15.4.2004565

Abstract :
In enkele recente publicaties, waarvan Ik geloof dat ik geloof 1in ons taalgebied wellicht de meest gekende is, noemt de Italiaanse filosoof Gianni Vattimo de ‘nihilistische caritas’de ware kern van het laatmoderne christendom. Deze ‘goede boodschap’kan ons pas bereiken nu het denken ethischer, vriendelijker – in Vattimo’s woorden: pietas – is geworden.
De term ‘nihilistische caritas’doet vermoeden dat uit Vattimo’s vertoog weinig kan worden gepuurd dat enige relevantie draagt voor de zorgsector en de christelijke zorgvoorzieningen. Dat klopt ook grotendeels. Vattimo is immers in de eerste plaats een denker van de secularisatie, niet van de zorg. Toch is een nadere kennismaking met zijn denken niet overbodig voor de zorgethiek, precies wegens het provocerende karakter van dit religieus nihilisme. De mate waarin de nihilistische caritas onhoudbaar blijkt, zal de plausibiliteit aangeven van het aanhouden van de christelijke identiteit in dat segment van de zorgsector dat beweert zich op de christelijke naastenliefde te beroepen. Tevens toont het de wenselijkheid aan van het positief herdenken van de transcendentie in de katholieke traditie – een wenselijkheid die alleen maar wordt versterkt door het vermoeden dat deze transcendentie nog de enige bewaarplaats is van wat Europa weghoudt van het totale anti-humanisme.

download article
3.236.55.22.