this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Bij enkele varianten in een Gezellegedicht
Author(s): COUTTENIER, P.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 37    Issue: 4   Date: 1995   
Pages: 278-289
DOI: 10.2143/SDL.37.4.2003880

Abstract :
Een merkwaardig voorbeeld van de complexe tekstgeschiedenis van Guido Gezelles nagelaten poëzie vormt het gedicht Het water is een wonder ding. Het is een van de ongepubliceerde, voltooide én onvoltooide gedichten die in de nalatenschap van de dichter zijn aangetroffen en die naargelang de beschikbaarheid van documentaire bronnen en het inzicht van de editeurs in de loop van de jaren op verschillende wijze in edities verschenen zijn. In onze bijdrage willen wij aandacht besteden aan enkele varianten. Hiervoor moeten we echter een langere aanloop nemen en eerst de tekstgeschiedenis van dit gedicht voorstellen.

Download article