this issue
next article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Tekstgenese en teksteditie
Author(s): DE SMEDT, M.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 37    Issue: 4   Date: 1995   
Pages: 253-255
DOI: 10.2143/SDL.37.4.2003877

Abstract :
In de Nederlandse literatuur is er een bloeiende traditie van tekstuitgaven en van studie van de problematiek inherent aan deze edities. Meestal gaat het dan om de uitgave van middeleeuwse of 17de-eeuwse teksten die elk hun eigen probleemstelling en methodologie hebben.

Download article