this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Botsaerts verbijstering
Subtitle: Over de interpretatie van 'Van den vos Reynaerde'
Author(s): REYNAERT, J.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 38    Issue: 1   Date: 1996   
Pages: 44-61
DOI: 10.2143/SDL.38.1.2003871

Abstract :
De plaatsnamen in de Reynaert hebben al heel vroeg een bijzondere aandacht genoten. Dat komt voor een deel doordat de toponiemen in dit dierenepos niet alleen een fictionele betekenis hebben, maar ook buiten het verhaal, in de geografische realiteit van de middeleeuwse Nederlanden, naar echt bestaande dorpen, kloosters, bossen e.d. blijken te verwijzen. Zo vormen deze topografische elementen tevens aanwijzingen over de te vermoeden plaats van ontstaan van de tekst: de auteur heeft, mag men aannemen, gebruik gemaakt van plaatsnamen die voor zijn publiek herkenbaar waren. Zo wees J.F. Willems in 1833 reeds op de naam Hyfte, „un hameau dépendant de la commune de Desteldonk, près de Loochristi”, als bewijs voor een Vlaamse, meer bepaald Gentse oorsprong van het verhaal: „Un Gantois, un Flamand seul a pu parler d’un si petit endroit”.

Download article


3.225.221.130.