this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Geschapen als activistisch mannequin
Subtitle: Het politieke avontuur van Paul van Ostaijen in de Eerste Wereldoorlog
Author(s): REYNEBEAU, M.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 39    Issue: 2   Date: 1997   
Pages: 161-181
DOI: 10.2143/SDL.39.2.2003816

Abstract :
Onmiddellijk na het einde van Eerste Wereldoorlog kregen de diverse dienstchefs van de Antwerpse stadsadministratie de opdracht om een verslag te schrijven over het oorlogsgedrag van hun personeel. In tegenstelling tot sommige van zijn collega’s, toonde Achille Despéroux, de chef van het ‘2de bureel', de militiedienst, zich niet bereid om de mantel der liefde te spreiden over een en ander. Toch steunde zijn rapport meer op geruchten en niet-gespecificeerde getuigenverklaringen dan op harde bewijzen. Over klerk Paul van Ostaijen wist Despéroux te melden dat deze bekend stond als „een zeer hevige activist", wat onder meer moest blijken uit diens deelname aan een reeks activistische manifestaties. Op basis van dit verslag werd stadsambtenaar Van Ostaijen eerst geschorst en vervolgens ontslagen. Ook het gerecht interesseerde zich voor Van Ostaijen en veroordeelde hem wegens medewerking aan de activistische pers tot een gevangenisstraf, die hij overigens nooit zou moeten uitzitten. Maar noch Despéroux, noch de justitie waren volledig geïnformeerd over Van Ostaijens doen en laten tijdens de oorlogsjaren.

Download article


3.231.217.107.