this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Van 'Averne' naar 'Denemerken'
Subtitle: Waarheen en hoever?
Author(s): KUIPER, W.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 39    Issue: 3-4   Date: 1997   
Pages: 291-297
DOI: 10.2143/SDL.39.3.2003804

Abstract :
In een vorige aflevering van dit tijdschrift hebben Wim van Anrooij en Remco Sleiderink het land van herkomst van Sanderijn, de heldin van het abele spel Lanseloet van Denemerken verplaatst van Auvergne in Midden-Frankrijk naar Navarra in Noord-Spanje. Averne kan, zo toonden zij verrassend en overtuigend aan, zowel op Auvergne in Frankrijk als op Navarra in Spanje slaan. Met andere woorden, de context bepaalt waar we Averne moeten zoeken. En aangezien er, zo redeneren zij, in de abele spelen Gloriant en Lanseloet van Denemerken sprake is van een „coninc van Averne”, kiezen zij ervoor Sanderijn een Spaans ‘paspoort’ te geven. Navarra was namelijk wél een koninkrijk, Auvergne niet.

Download article