this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Rutger Sycamber von Venray und sein Dialog De contrarietatibus et anxietatibus religiosorum vagantum
Author(s): BERIGER, Andreas
Journal: Ons Geestelijk Erf
Volume: 69    Issue: 1   Date: maart 1995   
Pages: 53-82
DOI: 10.2143/OGE.69.1.2003435

Abstract :
De Windesheimer Rutger Sycamber van Venray (1456-1516?) bracht de jaren 1480-1490 door als zwervende kloosterling. Hij bezocht in die periode een aanmerkelijk aantal kloosters van zijn kapittel. In zijn dialoog De contrarietatibus et anxietatibus religiosiorum vagantum, die hier uitgegeven wordt, schetst hij de noden en de problemen van een dergelijk ongeregeld leven op de rand van de criminaliteit, dat eigenlijk helemaal niet geoorloofd is volgens de statuten. Daardoor biedt de tekst ons een zeer gedetailleerde en verbazingwekkend levendige blik op een kant van het Windesheimse leven die we uit andere bronnen niet kennen. Zo blijkt dat het weliswaar verboden en ongeoorloofd was het klooster om onbenullige redenen te verlaten, maar dat dit toch wel mogelijk was. De dialoog is de beste uit Sycambers omvangrijke Ĺ“uvre en dankt zijn bekoring aan de unieke mengeling van moraal en humor die in alle opzichten aan de Colloquia van Erasmus doet denken.


Download article