this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Zwischen Mystik und Moraldidaxe
Subtitle: Deutsche Predigten des Fraterherren Johannes Veghe und des Dominikaners Konrad Schlatter in Frauenklöstern des 15. Jahrhunderts
Author(s): COSTARD, M.
Journal: Ons Geestelijk Erf
Volume: 69    Issue: 3   Date: september 1995   
Pages: 235-259
DOI: 10.2143/OGE.69.3.2003425

Abstract :
Johannes Veghe was van 1475 tot 1481 rector van het fraterhuis te Münster, een van de belangrijkste huizen van de Moderne Devotie in Noordwest-Duitsland. Konrad Schlatter trad kort voor de hervorming in 1429 in het dominikanenklooster te Bazel in. In de periode 1436-1454 was hij prior in dit klooster, dat van grote betekenis was voor de hervorming van andere dominikanenkloosters. Veghe en Schlatter waren beiden bovendien nog actief in de zielzorg van vrouwen, wat in beide gevallen leidde tot prekenverzamelingen die overgeleverd zijn. Deze prekenverzamelingen vertegenwoordigen het overleveringstype van de ‘verschriftelijkte huiszielzorg’. De bewaard gebleven teksten van dit overleveringstype zijn uitsluitend afkomstig uit vrouwenkloosters die in de vijftiende eeuw hervormd werden of tot de Moderne Devotie behoorden. Beide verzamelingen bevatten preken over Jacobus de Meerdere die de woorden Potestis bibere calicem (Mt. 20,22) uit de perikoop van de betreffende dag verklaren en een verwant thema behandelen, namelijk het lijden, resp. de compassio. Aan de hand van deze exemplarische teksten wordt gewezen op overeenkomsten en verschillen in inhoud en vorm van beide verzamelingen. Een confrontatie met de mystieke preek, literatuur en spiritualiteit vormt het uitgangspunt van een historische totaalinterpretatie: in de preken van Veghe zien we veel verbanden met en invloeden van een mystiek geaarde spiritualiteit en mystieke preken, maar in de preken van Schlatter blijkt uit een klein aantal plaatsen een sterke afwijzing daarvan.

Download article