this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Von dem Irren im Kritischen
Subtitle: Een repliek op Klaas Willems
Author(s): VAN OSTA, W.
Journal: Naamkunde
Volume: 27    Issue: 3-4   Date: 1995   
Pages: 179-188
DOI: 10.2143/NK.27.3.2003332

Abstract :
K. Willems' uitvoerige kritiek op mijn bijdrage 'Aristoteles heet ARISTOTELES' bevat heel wat behartenswaardigs en is op een aantal punten terecht. Toch lijkt een deel ervan te berusten op communicatiestoornissen of onjuiste interpretatie. Vandaar deze reactie, waarin ik me beperk tot aspecten die rechtstreeks te maken hebben met mijn tekst of Willems' interpretatie ervan.
Von dem Irren im Kritischen, A Reply to Klaas Willems
K. Willems's elaborate critical review of my contribution 'Aristotle's Name Is ARISTOTLE' contains many important and -some- very correct remarks. Nevertheless, part of the critics are due to bad communication or wrong interpretation. Hence the reaction, in which I keep me to the aspects that are directly related to my text or Willems's interpretation.

Download article


3.238.204.167.