this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Enkele opmerkingen bij wijze van antwoord op Sarot en Van den Brink
Author(s): TE VELDE, Rudi
Journal: Bijdragen
Volume: 60    Issue: 1   Date: 1999   
Pages: 73-76
DOI: 10.2143/BIJ.60.1.2002341

Abstract :
De uitvoerige reactie van Sarot en Van den Brink waarin ze hun ‘Utrechtse’ positie in de wijsgerige theologie verduidelijken en verdedigen tegenover mijn vragen en scepsis, zou een uitvoerige beantwoording verdienen, uitvoeriger en grondiger dan het mij op deze plaats mogelijk is. Ik zal, ten eerste, ingaan op de kwestie van het realisme en, ten tweede, op het verwijt van ‘agnosticisme’ aan mijn adres.

3.215.79.204.