PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een antwoord op Wilfried Beele of waarom er nog wetenschap mogelijk is na 1975
Author(s): DUPONT, G.
Journal: Naamkunde
Volume: 35    Date: 2003-2004   
Pages: 225-231
DOI: 10.2143/NK.35.0.2002108

Abstract :
Wilfried Beele neemt er kennelijk aanstoot aan dat ik aangaf het niet eens te zijn met enkele van zijn beweringen in zijn studie uit 1975 over de Ieperse persoonsnamen in de dertiende en veertiende eeuw. In mijn artikel betwistte ik namelijk zijn verklaringen voor het voorkomen (of niet) van diminutivisch of augmentavisch afgeleide voornaamsvarianten in ambtelijke bronnen uit de late Middeleeuwen. Beele meent dat ik zijn studie ten onrechte bekritiseer, omdat mijn conclusie fundamenteel niet zou verschillen van de zijne - dat is, volgens hem, dat een voornaam in de diminutiefvorm vaak een indicator is voor de jonge leeftijd van de naamdrager. Daarenboven verwijt hij mij de nuances van zijn argumentatie te negeren.
An Answer to Wilfried Beele or Why Science Is Still Possible after 1975
Wilfried Beele apparently is offended by me uttering my disagreement with his 1975 claims on personal names in the 13th and 14th centuries. In my article I criticised his explanation of the (non-)appearance of dimunitive or augmentative derived variants of christian names in official sources from the late Middle Ages. Beele is convinced that my critics are in vein, asif my conclusion wouldn't differ significantly from his, meaning that -in his point of view- a christian name in the diminutive is an indicator for the younger age of the name bearer. Moreover, he states that I am ignoring the nuances of his argumentation.


download article
18.207.255.49.