PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: "Do not resuscitate"(DNR)- of "niet te reanimeren"(NTR)-codes: praktische aspecten en toekomstperspectieven
Author(s): STEENHAUT KC, RUBENS R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 24   Date: 2010   
Pages: 1181-1184
DOI: 10.2143/TVG.66.24.1002346

Abstract :
Sinds de publicatie van de rechten van de patiënt staat zijn autonomie centraal. Het behandelingsteam moet zo goed mogelijk rekening houden met de wensen en de voorkeur van de patiënt. Met betrekking tot het instellen van een “do not resuscitate”(DNR)-code bestaat de taak van de arts erin de patiënt optimaal in te lichten zodat deze vanuit een correct perspectief zijn beslissing kan nemen. Men gaat steeds verder en verder om de autonomie van de patiënt te eerbiedigen.
Men raadt de bevolking aan om een voorafgaandelijke wilsverklaring op te stellen, zodat de voorkeur van de patiënt gekend zou zijn als hij wilsonbekwaam zou worden. Het ziet er echter naar uit dat de DNR-codetoekenning in de toekomst enigszins verschillend zal gebeuren. Het concept van de institutionele richtlijnen wordt nu reeds in enkele ziekenhuizen aangewend en dit zal vermoedelijk nog wel toenemen.

Do no resuscitate (DNR) codes and practical aspects
In Belgium a recent law concerning the rights of the patient has been enacted. Based upon the principles stated in this law it is compulsory to consult the patient before formulating the DNR code. Furthermore the patient can only make his choice after a detailed and precise information concerning prognosis and future quality of life.
Patients are advised to make a statement and discuss with the health care workers the different possibilities of available treatment and care. Thus it remains to enhance a culture of “advanced care planning”. Still and besides the personal wishes of the patient or his proxy, the actual institutional rules of the hospital or department will sometimes render it impossible to follow those wishes.

download article
3.230.154.129.