PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Inspanningsanafylaxie
Author(s): KOCHUYT AM
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 16   Date: 2005   
Pages: 1155-1159
DOI: 10.2143/TVG.61.16.5002253

Abstract :
De term inspanningsanafylaxie (IA) wordt gebruikt wanneer tijdens een fysieke inspanning veralgemeende jeuk en urticaria ontstaan, nadien vaak gevolgd door rhinoconjunctivitis, larynxoedeem, bronchusobstructie en cardiovasculaire collaps.
Naast de zeldzame “primaire” IA, waarbij alleen de inspanning de anafylaxie veroorzaakt, is er de veel meer voorkomende “secundaire” IA, waarbij de inspanning alleen tot anafylaxie zal leiden indien tezelfdertijd andere stimuli van mestceldegranulatie aanwezig zijn. Deze stimuli worden vaak niet door de patiënt als oorzaak onderkend omdat ze zonder geassocieerde inspanning niet tot symptomen aanleiding geven.
Vooral IgE-gemedieerde reacties op voedingsallergenen al dan niet in associatie met een derde prikkel, zoals de simultane inname van een NSAID of ethanol, werden als oorzaak van secundaire IA beschreven. Meer en meer blijkt dat onder de voedselallergenen vooral tarwe, dat als dusdanig zonder geassocieerde inspanning zeer zelden klinisch relevante allergische reacties bij volwassenen veroorzaakt, meest aanleiding is tot IA.
Het is belangrijk deze geassocieerde stimuli te vinden omdat het vermijden ervan in associatie met inspanning vaak voldoende is om IA te voorkomen. Aan personen met klinisch relevante allergische symptomen wordt trouwens best altijd aangeraden om maaltijden, ethanol en NSAID’s tot 4 uur voor een geplande zware inspanning te vermijden.





Exercise-induced anaphylaxis
Exercise-induced anaphylaxis (EIA) is characterized by generalized pruritus and urticaria occurring during a physical effort and occasionally complicated by upper or lower respiratory obstruction and/or cardiovascular collapse.
In the “primary” type of EIA, anaphylaxis is caused by the exercise-induced mast cell degranulation. The more frequently occurring “secondary” EIA depends on the simultaneous presence of other triggers, IgE mediated or not, which cause an additional mast cell degranulation. Frequently, patients are unaware of their reactions to these triggers, because the same variables are well tolerated when not associated with exercise. The majority of EIA are food-dependent with a predominance of specific food-dependent over nonspecific food-dependent EIA. The food most commonly associated with EIA is wheat, followed by shellfish and nuts. In some patients a third trigger such as ethanol or NSAID intake is necessary for a clinically relevant mediator release.
It is important to identify these triggers because if they can be avoided in association with exercise, EIA can be prevented. It is now generally believed that patients with active allergic symptoms should better avoid meals, ethanol and NSAID up to 4 hours before exercising.

download article




34.204.191.31.