PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Anafylaxie en veralgemeende vormen van acute allergische reacties: een overzicht
Author(s): CEUPPENS JL
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 16   Date: 2005   
Pages: 1142-1149
DOI: 10.2143/TVG.61.16.5002251

Abstract :
Anafylaxie wordt gedefinieerd als een ernstige (potentieel levensbedreigende) acute en veralgemeende overgevoeligheidsreactie, die het gevolg is van de vrijzetting van mediatoren uit mestcellen in meerdere organen en/of uit basofielen in de circulatie. Anafylaxie kenmerkt zich door een geheel van klinische tekens en symptomen die alleen of in combinatie optreden, onmiddellijk of maximum binnen enkele uren na de blootstelling aan het oorzakelijke agens.
In de meeste gevallen is anafylaxie een IgE-antistofafhankelijke reactie tegen het oorzakelijke agens, doch ook pseudo-allergische reacties, reacties door IgG-antistoffen en complement, en reacties op fysieke (inspanning) en fysische (koude) prikkels zijn mogelijk.
De belangrijkste oorzakelijke allergenen zijn te vinden in de voeding (pinda, noten, ei, zaden, vis, schaaldieren), latexhoudende voorwerpen, wespen- en bijengif, en geneesmiddelen.
Bij een patiënt bij wie een anafylactische of een minder ernstige acute veralgemeende allergische reactie optrad, is een grondige exploratie naar de oorzaak noodzakelijk om recidief ervan te kunnen voorkomen.

Anaphylaxis and generalised acute allergic reactions: an overview
Anaphylaxis is defined as a severe, potentially life threatening, acute and generalised hypersensitivity reaction, which results from the simultaneous release of mediators from mast cells in several organs, or from basophils in the circulation. Anaphylaxis is characterised by a combination of clinical signs and symptoms, occurring alone or in combination, within minutes or maximum a few hours after exposure to the eliciting agent.
In most cases of anaphylaxis, an IgE antibody dependent reaction to an allergen is responsible, although pseudoallergic intolerance, or reactions resulting from IgG antibody binding and complement activation, or even reactions to physical triggers (physical exercise, cold exposure) are possible.
The most important causative allergens are found in food (peanut, nut, egg, seeds, fish, shellfish), latex products, wasp and bee venom and drugs.
A thorough search for the causative agent should be performed in every patient who ever had an anaphylactic or severe generalised allergic reaction, in order to reduce the relapse risk.

download article
3.235.75.174.