PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Als het oog van Sjiva groter wordt
Author(s): SCHACHT J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 16   Date: 2005   
Pages: 1139-1141
DOI: 10.2143/TVG.61.16.5002250

Abstract :
Bij hoofdpijn is het nuttig de nn. craniales na te gaan. Hierbij kan het syndroom van Parinaud gevonden worden, met name de onmogelijkheid om met onbeweeglijk hoofd met de ogen een op- en neergaande vinger te volgen (verticale blikparese), met pupillen die enkel op accommodatie reageren, maar niet op licht.
Dit ontstaat ten gevolge van hydrocefalie (dilatatie van het achterste deel van het derde ventrikel) en lokaliseert het letsel in het achterste deel van het mesencefalon. Hierbij zijn de craniale zenuwen niet betrokken, maar wel verscheidene supranucleaire structuren en structuren in de periaqueductale grijze stof.

Pinealoma
Description of a case of a pinealoma with positive Parinaud syndrome (paralysis of upper gaze and loss of pupillary light but not of accommodation reflex). Treated with stereotactic implantation of 125I and whole brain irradiation.

download article
3.235.75.174.