PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Scabies norvegica: diagnose en richtlijnen voor aanpak
Author(s): MOORTGAT I, LUTIN M, FORIER A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 16   Date: 2005   
Pages: 1126-1134
DOI: 10.2143/TVG.61.16.5002248

Abstract :
De vaak laattijdige diagnose van scabiës, vooral bij bejaarde personen, kan leiden tot het ontstaan van scabies norvegica. Dit is een zeer besmettelijke infectie die een ware epidemie kan veroorzaken. Zoals geïllustreerd in de voorgestelde casus vormt het stellen van de juiste diagnose dikwijls problemen doordat men niet vertrouwd is met deze pathologie. Achtereenvolgens worden scabies norvegica besproken en de redenen die leiden tot miskenning en verwarring met andere dermatosen.
Een overzicht van de richtlijnen nodig voor een doelgerichte aanpak in het ziekenhuis, wordt gegeven.

Scabies norvegica: diagnosis and guidelines for therapy
Scabies norvegica is a very contagious infection that may lead to an outbreak. Due to its increase in incidence the medical staff will be more and more confronted with this problem. Still, and as illustrated in a case report, making the correct diagnosis creates numerous problems as doctors are usually not familiar with this pathology.
In this article Scabies norvegica will be described as well as the reasons that may lead to an erroneous diagnosis and a confusion with other dermatoses. An overview of guidelines is given which are necessary for an appropriate approach in the hospital.

download article
3.235.75.174.