PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Symptomatologie en behandeling van coronaire fistels
Author(s): SWINNEN J, BULTE K, DENS J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 16   Date: 2005   
Pages: 1118-1123
DOI: 10.2143/TVG.61.16.5002246

Abstract :
Coronaire fistels zijn een zeldzame entiteit en worden gevonden bij ongeveer 0,2% van de patiënten die een coronarografie ondergaan. Ze kunnen worden gedefinieerd als een directe verbinding van een coronaire arterie met een kamer van het hart, een groot bloedvat of een andere vasculaire structuur, zonder hierbij het myocardiale capillaire bed te bevloeien (1-4).
Coronaire fistels zijn meestal congenitaal, maar kunnen ook traumatisch of iatrogeen voorkomen. Symptomen komen meestal voor bij volwassenen en uiten zich als vermoeidheid, dyspneu of angor. De verwikkelingen kunnen bestaan uit hartfalen, infectieuze endocarditis, aneurysmavorming met eventuele ruptuur, myocardinfarct, embolisatie van trombotisch materiaal en plotse dood (1, 2, 5, 6).
De behandeling kan heden ten dage op drie manieren gebeuren (medicamenteus, percutaan of heelkundig), maar is afhankelijk van de klinische presentatie en de anatomische bevindingen. De prognose is goed.

Coronary fistulae: symptoms and treatment
Coronary fistulae are a rare entity and do occur in 0.2% of patients undergoing a coronary angiography. They consist of a direct connection from the coronary artery to one of the heart chambers, a major blood vessel or a vascular structure without perfusing the myocardium.
Although most of them are congenital, a cardiac trauma or a complication of cardiac intervention (angioplasty, pacemaker, biopsy) can result in acquired fistulae. Most of the patients are asymptomatic. On the other hand angina, dyspnoe and weakness can develop. Complications like rupture, endocarditis, heart failure and sudden death can occur.
Treatment with surgery or percutaneous closure of the fistula is indicated in symptomatic patients.
The overall prognosis is good.

download article
18.204.48.40.