PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Gynaecologische tumoren bij kinderen en adolescenten
Author(s): VAN CALSTEREN K, AMANT F, TIMMERMAN D, VERGOTE I
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 13   Date: 2005   
Pages: 1007-1014
DOI: 10.2143/TVG.61.13.5002230

Abstract :
De diagnose van tumoren bij jonge patiënten wordt vaak laat gesteld omdat de klassieke symptomen niet steeds worden onderkend. Functionele cysten alsook benigne en maligne kiemceltumoren van het ovarium zijn in deze leeftijdscategorie de meest gediagnosticeerde gynaecologische gezwellen. Bij de keuze van de oncologische behandeling moet men speciale aandacht hebben voor neveneffecten op lange termijn, zoals groeistoornissen, infertiliteit, seksuele disfunctie en tumorinductie.
Wij geven een systematisch overzicht van de ovariale gezwellen die bij jonge meisjes en adolescenten kunnen voorkomen en bespreken de belangrijkste aspecten van minder optredende gynaecologische tumoren in deze leeftijdsgroep.

Gynaecological tumors in children and adolescents
The diagnosis of abdominal/pelvic masses is often lately established in children because the traditional symptoms are not always recognised. Functional cysts as well as benign and malignant germ cell tumors of the ovary are the most frequently diagnosed gynaecological tumors in the young age category. Long term side effects of oncologic treatments need to be considered, including impaired growth, infertility, sexual dysfunction and tumor induction.
We present a systematic overview of the ovarian tumors occurring in young girls and adolescents and discuss the most important aspects of less frequent gynaecological tumors in this age category.

3.92.74.105.