PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De adolescente met hyperandrogenisme
Author(s): AMY JJ, GERRIS J, DE SCHEPPER J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 13   Date: 2005   
Pages: 998-1006
DOI: 10.2143/TVG.61.13.5002229

Abstract :
Meestal is hyperandrogenisme bij adolescenten een biochemische functiestoornis die kadert in een zich ontwikkelend polycystisch ovariumsyndroom (PCOS). De aandoening gaat gepaard met cyclusirregulariteit, hirsutisme, seborroe, acne en/of obesitas. Afhankelijk van het klinisch beeld kan de aanpak louter symptomatisch zijn (orale anticonceptiva, cosmetische behandeling) of tot nadere diagnostiek leiden. Wanneer toepasselijk en haalbaar, is een behandeling van de geassocieerde metabole stoornissen wenselijk omdat op die manier niet alleen de bestaande symptomen maar ook metabole risico’s op lange termijn (type-2-diabetes, hypertensie, cardiovasculaire ziekten) beperkt kunnen worden. In meer zeldzame situaties is hyperandrogenisme een uiting van bijnierhyperfunctie, enzymatische defecten of, nog zeldzamer, van ovarium- of bijniertumoren. In deze laatste gevallen ontwikkelt de symptomatologie zich opvallend snel. Na uitsluiting van de meer zeldzame oorzaken, dient de aanpak zich vooral toe te spitsen op het ontrafelen en behandelen van het PCOS als reproductief en als metabool probleem.

Hyperandrogenism in adolescent girls
Hyperandrogenism in adolescent girls is usually associated with a polycystic ovary syndrome (PCOS). It causes menstrual irregularity, hirsutism, seborrhoea, acne and/or obesity. Depending on the clinical picture, one may start a symptomatic treatment (such as the administration of an oral contraceptive and/or cosmetic treatment) or resort to a more thorough diagnostic work-up before instituting therapy. When feasible the associated metabolic disturbances are tackled to correct the elicited symptomatology and to prevent the occurrence of type 2-diabetes, hypertension and cardiovascular disease at a more advanced age. Occasionally hyperandrogenism is caused by an adrenal hyperfunction or enzymatic defect and, more rarely, by an ovarian or adrenal tumour. In these latter cases the symptomatology evolves very rapidly. After having excluded the less frequent aetiologies, the PCOS if confirmed will be managed comprehensively.

download article
3.235.45.196.