PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het Turner-syndroom: aandachtspunten tijdens de adolescentie
Author(s): DE SCHEPPER J, VERLINDE F, VANBESIEN J, AMY JJ
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 13   Date: 2005   
Pages: 992-997
DOI: 10.2143/TVG.61.13.5002228

Abstract :
Eens een Turner-patiënte de leeftijd bereikt waarop de puberteit normaal plaatsvindt, stellen zich nieuwe problemen. Vaak wordt pas dan de diagnose gesteld, en moeten het meisje en haar ouders psychologisch worden ondersteund. Na minstens één jaar groeihormoontherapie zal, bij het uitblijven van de puberale ontwikkeling, de toediening van een oestrogeen in progressief stijgende dosissen worden ingesteld, waarna op een hormonale substitutietherapie met een oestroprogestativum wordt overgeschakeld. De Turner-patiënte moet vanaf deze leeftijd op cardiologisch vlak nauwgezet worden begeleid wegens het risico van hypertensie en aortadissectie. Deze verwikkelingen gaan samen met een mortaliteit van ongeveer 2% tijdens een zwangerschap tot stand gekomen na eiceldonatie, in-vitrofertilisatie of embryotransfer.

Turner’s syndrome: aspects deserving particular attention in adolescents
A patient with Turner syndrome is confronted with new problems once she reaches the age at which puberty normally supervenes. Only then the diagnosis is often made, and the girl and her parents may need a thorough psychologic guidance. After administration of growth hormone during at least one year, oestrogen therapy is instituted in a slowly progressive dosage, followed by a hormonal replacement therapy with an oestrogen and a progestin. From then on the Turner patient must be submitted to a strict cardiovascular surveillance because of her increased risk of developing hypertension and aortic dissection. The latter complication is associated with a mortality of about 2% during pregnancy obtained by means of ovum donation, in vitro fertilisation and embryo transfer.

3.237.71.23.