PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Anorexia nervosa
Author(s): DHONT M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 13   Date: 2005   
Pages: 982-991
DOI: 10.2143/TVG.61.13.5002227

Abstract :
Anorexia nervosa is een psychiatrische aandoening die voorkomt bij jonge vrouwen en voornamelijk rond en kort na de puberteit. De benaming is misleidend omdat de magerheid niet ontstaat door een gebrek aan eetlust, maar door een bewuste uithongering die wordt op gang gebracht en onderhouden door een vertekend lichaamsbeeld. Alhoewel de precieze oorzaak niet gekend is, spelen de psychische constitutie en de sociofamiliale omgeving een reciproque rol in de genese. De behandeling is moeizaam omdat magerheid precies de toevlucht is voor het onderliggend psychisch probleem. Indien niet tijdig wordt ingegrepen, komt de patiënte terecht in een neerwaartse spiraal die leidt tot cachexie met eventueel fatale afloop.
Extreme magerzucht brengt een cascade van metabole en endocriene stoornissen op gang. Alle belangrijke endocriene assen, het ovarium, de bijnier, de schildklier, groeihormoon en tal van metabole processen waaronder de botopbouw, ondergaan ingrijpende veranderingen. Osteoporose is een van de gevolgen op lange termijn en kan, in tegenstelling tot de osteoporose bij postmenopauzale vrouwen, niet afdoende worden voorkomen en behandeld met hormonale substitutie. De psychologische en endocriene afwijkingen doen denken aan een bewuste of onbewuste regressie naar de prepuberteit.
Met dit artikel willen we de aandacht vestigen op de somatische afwijkingen die deze tragische ziekte kan veroorzaken en op de noodzaak van een vroegtijdige herkenning. Een tijdige en doeltreffende behandeling kan de gevolgen inperken, alhoewel volledige genezing zeldzaam is.

Anorexia nervosa
Anorexia nervosa and bulimia are primarily psychiatric disorders characterised by a compulsive concentration on eating behaviour and food. The metabolic and endocrine disturbances associated with anorexia nervosa are principally the result of the body’s adaptation to chronic food deprivation. Amenorrhoea, one of the cardinal symptoms, is frequently the first clue to the diagnosis. In fact, the neuroendocrine changes are a paradigm for those occurring during the pubertal transition. As anorexia may evolve into a life-threatening disease, an early diagnosis is important. Treatment needs a multidisciplinary approach. The psychiatrist should be experienced in dealing with this multifaceted disease where familial and environmental factors are as important as the patient herself, with her aberrant and deceiving behaviour. Reinstalling the metabolic balance is of the highest priority in severe cases. Osteoporosis is one of the serious long-term sequelae resulting from undernutrition and the associated metabolic and hormonal changes. Unlike postmenopausal osteoporosis, treatment with oestrogens alone is insufficient to prevent osteopenia and restore bone mineral density.

download article
3.94.202.172.