PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Voorschrijven op stofnaam: terreinverkenning
Author(s): PETERS M, DE MAESENEER J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 13   Date: 2005   
Pages: 959-966
DOI: 10.2143/TVG.61.13.5002223

Abstract :
De uitgaven voor geneesmiddelen liggen zeer hoog, de groei is vaak moeilijk beheersbaar en leidt tot onzekerheid voor alle actoren en tot problemen op kwalitatief vlak. Dit artikel, gebaseerd op een combinatie van literatuuronderzoek en focusgroepgesprekken bij de verschillende actoren, legt uit hoe het voorschrijven op stofnaam (VOS) een waardevolle oplossing kan zijn om te komen tot een meer kosteneffectieve en kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg, alsook hoe het kan leiden tot een betere toegankelijkheid van de zorg en het vermijden van een geneeskunde met twee snelheden.
Na een beschrijving van het onderzoeksproces komen we tot de resultaten, waarin achtereenvolgens wordt ingegaan op het voorschrijven op stofnaam, de situatie in Europa en België, en de voor- en nadelen van VOS. De resultaten van de focusgroepgesprekken bij artsen, apothekers en patiënten worden besproken. Het besluit, met daaruit voortvloeiend een beleidsadvies, zorgt voor een concrete benadering in de praktijk.

Prescriptions on international non-proprietary names (INN)
The cost of medicines is very high, the increase is often difficult to manage, leading to uncertainty for all participants and causing problems of quality of care. This article, based on the combination of literature search and discussions in focus groups of various interest groups, explains how drug prescribing based on International Nonproprietary Names (INN) could be a valuable solution in order to achieve a more cost effective and high quality health care system, and how it could lead to better access to care, avoiding a medical care system running at two different speeds.
Starting from a description of the research process, the results focus on prescription of INN, the situation in Europe and Belgium, as well as the advantages and disadvantages of prescription on INN. We also take a closer look at the results of the focus group discussions held with doctors, pharmacists and patients. The resulting conclusion, leading to a policy advice, may contribute to the implementation in the field.

3.226.248.180.