PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Op T-cellen gerichte therapieën voor reumatoïde artritis: van theorie tot praktijk
Author(s): VERSCHUEREN P, WESTHOVENS R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 11   Date: 2005   
Pages: 856-861
DOI: 10.2143/TVG.61.11.5002200

Abstract :
Het belang van T-cellen in de pathofysiologie van reumatoïde artritis (RA)stond de laatste tijd wat ter discussie en de nooit geziene therapeutische effecten van de nieuwe biologische behandelingen gericht op cytokinen, zoals tumornecrosefactor-alfa en interleukine-1ß, afkomstig van andere synoviale celpopulaties, stelden de behandelingen gericht op T-cellen verder in de schaduw. Nochtans reageren niet alle RA-patiënten op dergelijke anticytokinetherapieën en tot op heden is men er niet ingeslaagd met deze middelen de ziekte te genezen; alleen bij blijvende toediening blijft de ziekte onder controle.
Deze ontnuchterende vaststelling heeft de rol van de T-cel als orchestrator van het gebeuren opnieuw in een juister perspectief geplaatst en geeft ruimte voor onderzoek naar nieuwe behandelingen voor RA gericht op het blokkeren van T-celactivatie, zoals CTLA4Ig. De resultaten van klinische studies zijn veelbelovend.

T-cell targeted therapies in rheumatoid arthritis: from bench to bedside
Over the last few years the importance of T-cells in the pathophysiology of rheumatoid arthritis (RA) has been questioned and the unseen therapeutic efficacy of the new biologic agents targeting cytokines, such as tumor necrosis factor alpha (TNFa), mainly produced by other synovial cell types, have pushed T-cell targeted therapies even further into the shadow. However, not all RA patients respond to anti-cytokine treatment and up till now even with such potent agents the disease is not curable: discontinuation of treatment leads inevitablyto relapse of disease activity. This disenchanting fact has revived research on the role of T-cells in the pathophysiology of RA and has given a new chance to treatments aimed at blocking T-cell activation, such as CTLA4Ig in clinical research. The results of such treatments in clinical trials are promising.

download article
3.226.245.48.