PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Spondylodiscitis bij kinderen
Author(s): DE HENAU I, VAN DAELE S, CARTON D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 11   Date: 2005   
Pages: 850-855
DOI: 10.2143/TVG.61.11.5002199

Abstract :
Spondylodiscitis is een zeldzame aandoening bij kinderen, gekenmerkt door infectie of ontsteking van de intervertebrale discus en/of de vertebrale eindplaat waardoor een kind in goede algemene toestand plots weigert te zitten, te kruipen of te stappen.
Een MRI van de wervelzuil laat een vroegtijdige diagnose toe. Een botscan kan nuttig zijn bij jonge kinderen.
De ziektegeschiedenis van twee jongens met een spondylodiscitis wordt beschreven.
Een kort overzicht van de kliniek, etiologie, differentiaaldiagnose, beeldvorming en behandeling wordt gegeven.

Spondylodiscitis in children
Spondylodiscitis is rare in children. It is an infection or inflammation of the intervertebral disk and/or the vertebral endplate. The typical presentation is a sudden refusal to sit, crawl or walk in children in good shape, as demonstrated in this case report of two children, aged resp 10 resp 20 months.
An MR imaging of the spine leads to an early diagnosis. A bone scan can yield diagnostic value.
A brief review is given of the clinical symptoms, etiology, differential diagnosis, imaging and therapy of spondylodiscitis.

download article
3.227.2.246.