PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Laparoscopische radicale nefrectomie
Author(s): VAN CLEYNENBREUGEL B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 8   Date: 2005   
Pages: 638-644
DOI: 10.2143/TVG.61.8.5002163

Abstract :
Een laparoscopische radicale nefrectomie kan beschouwd worden als de nieuwe standaardbehandeling voor kleine, tot de nier beperkte, tumoren van het type niercelcarcinoom (wanneer een partiële nefretomie niet mogelijk is). Voor grotere niercelcarcinomen (uitbreiding tot buiten de nier, maar nog steeds binnen de fascia van Gerota, of uitbreiding in de v. renalis) dient men de indicatie van geval tot geval te bekijken en de voordelen tegen de nadelen af te wegen. Ook het transitionele celcarcinoom van de hogere urinewegen kan perfect behandeld worden door een laparoscopische nefro-ureterectomie.
De duidelijke en onbetwistbare voordelen voor de patiënt omvatten: minder psychisch en lichamelijk trauma, minder postoperatieve pijn en sneller herstel.
Er zijn de voordelen voor de maatschappij door de korte hospitalisatie en het sneller hervatten van het werk, waardoor vermoedelijk een lagere sociaal-economische kost van de ziek(t)e in zijn geheel ten aanzien van de gemeenschap.
Wat betreft de oncologische resultaten, is een laparoscopische nefrectomie perfect vergelijkbaar met de open chirurgie met betrekking tot de kortetermijnfollow-up. Ook de langetermijnfollow-up ziet er veelbelovend uit.

Laparoscopic radical nephrectomy
Laparoscopic radical nephrectomy is the new golden standard for the treatment of small renal cell carcinomas (if partial nephrectomy is not an option). For larger tumors who are not confined to the kidney but still within Gerota’s fascia, one should evaluate every individual case separately. The transitional cell carcinoma of the kidney and ureter can also be treated with a laparoscopic radical nephro-ureterectomy.
The advantages for the patient of this approach are well established: reduced trauma, less postoperative pain and faster recovery.
The laparoscopic approach provides a shorter hospitalization and faster return to work. The cost of the treatment is presumably lower for the community.
The short-term (5 years) oncological results for a laparascopic radial nephrectomy are identical to those of open surgery. The long-term results look promising and will be reported in the literature in the coming years.

download article
34.226.244.70.