PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Videocapsule-endoscopie van de dunne darm bij kinderen
Author(s): ARTS W, VANDENPLAS Y, HAUSER B, DE VOGELAERE K, URBAIN D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 8   Date: 2005   
Pages: 632-635
DOI: 10.2143/TVG.61.8.5002161

Abstract :
Video-endoscopie met een draadloze capsule is een relatief nieuwe techniek die nog maar zeer beperkt bij kinderen werd toegepast. We brengen hier onze observaties bij 2 kinderen. Bij het eerste kind was het onderzoek normaal. Dat het probleemloos verliep bij een kind van amper 5 jaar oud, is op zich echter vrij belangrijk omdat de literatuur 10 jaar vermeldt als jongste leeftijd. Bij het tweede kind van 8 jaar oud met herhaaldelijke opstoten van acute buikpijn, bevestigde het onderzoek een beeld van ileo-ileale invaginatie.
Deze nieuwe techniek is wegens haar niet-invasief karakter en het ontbreken van stralenbelasting in vergelijking met het klassieke radiologische contrastonderzoek uitermate geschikt voor kinderen. Verdere studie van de techniek is nodig om de juiste indicaties te kunnen stellen. Dit onderzoek wordt in België nog niet terugbetaald. Verdere studies met deze nieuwe techniek zullen moeten duidelijk maken of de video-endoscopie in de toekomst de plaats van de dunnedarmtransit zal kunnen innemen.

Wireless small bowel video-endoscopy in children
Wireless video-endoscopy of the small bowel is a relatively new diagnostic tool with only limited paediatric experience. We report our observations in 2 children. The capsule was easily swallowed and passed uneventful through the digestive tract of a child with unexplained anaemia not older than 5 years, although the literature mentions 10 years as minimal age. In a second child, 8 years old, with recurrent episodes of acute abdominal pain, the capsule confirmed an ileo-ileal intussusception.
The absence of any exposure to radiation and the non-invasive character of this technique render it of extreme interest for paediatric use. Unfortunately, the Belgian socialsecurity does not yet reimburse it. Further investigations will be needed to evaluate if video-endoscopy may replace contrast radiological examinations in children with unexplained small bowel disease.

download article
3.231.25.104.