PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Praktische aanbevelingen bij de aanpak van acute ritmestoornissen. Verslag van de Belgische Interdisciplinaire Werkgroep van Acute Cardiologie (BIWAC)
Author(s): GEVAERT S, VANDEKERCKHOVE Y, DE RAEDT H, RENARD M, DE MEESTER A, HOLLANDERS G, BOSSAERT L, VORLAT A, CALLE P, MARTENS P, EVRARD P, SALEMBIER J, VERBEET T, VAN OVERSCHELDE JL, CLAEYS MJ
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 8   Date: 2005   
Pages: 614-627
DOI: 10.2143/TVG.61.8.5002159

Abstract :
Acute ritmestoornissen zijn een belangrijke oorzaak van plotse dood. De leden van de Belgische Interdisciplinaire Werkgroep van Acute Cardiologie (BIWAC) stelden praktische aanbevelingen op voor de diagnostiek en de behandeling van ritmestoornissen, gebaseerd op Europese en internationale richtlijnen.
De ernst van een acute aritmie kan sterk wisselen afhankelijk van het type aritmie. Er wordt een onderverdeling gemaakt in bradycardieën en tachycardieën; deze laatste worden nog eens onderverdeeld in smal- en breedcomplextachycardieën. Een ander belangrijk onderscheid is het verschil tussen de hemodynamisch stabiele en de hemodynamisch onstabiele patiënt; dit heeft implicaties voor het verdere beleid.
Het is daarom van het grootste belang dat de arts die als eerste met een aritmie wordt geconfronteerd, een correcte inschatting kan maken van de ernst van deze aritmie. Er wordt ook aandacht besteed aan het belang van trombo-emboligene preventie bij atriale fibrillatie. Verder worden praktische richtlijnen gegeven voor het uitvoeren van een elektrische cardioversie.

Management of acute arrhythmias
Acute arrhythmia is a condition covering a wide variety of rhythm disturbances. The aim of this article is to give practical recommendations for the management of the patient presenting with an acute arrhythmia.
We discuss bradycardia and tachycardia. Tachycardias are divided into the small QRS complex tachycardias and the wide QRS complex tachycardias. Other important issues are the distinction between the hemodynamic stable and unstable patient and the need for trombo-embolic prevention of the patient with atrial fibrillation. Flowcharts with diagnostic means and therapeutic schemes as well as a table with practical considerations for electrical cardioversion are provided.

3.92.74.105.